Nadwyżka w handlu zagranicznym Strefy Euro rośnie wbrew prognozom

Nadwyżka w handlu zagranicznym Strefy Euro rośnie wbrew prognozom

Dane publikowane przez Eurostat wskazują na dodatnią dynamikę nadwyżki w saldzie handlu zagranicznego Strefy Euro. Pod koniec lipca wzrosła ona do 27,9 mld EUR, czyli o 6,7 mld EUR więcej niż w czerwcu. Jednocześnie analitycy przewidywali gwałtowny spadek nadwyżki w lipcu – do 12,6 mld EUR. W stosunku do wskaźnika za analogiczny miesiąc ubiegłego roku nadwyżka w handlu zagranicznym Strefy Euro wzrosła o 20%. Eksport wzrósł o 10,4% do 185,2 mld EUR. Import podskoczył o 14,3% do 157,3 mld EUR. Kraje UE odnotowały także wzrost nadwyżki salda w handlu zagranicznym. W ujęciu rocznym jego wzrost wyniósł 27,7%. Nadwyżka handlowa osiągnęła w lipcu 25,8 mld EUR. W tym samym czasie wolumen eksportu zmniejszył się o 11,3% do 168,5 mld EUR. Natomiast wielkość importu do krajów UE spadła w omawianym miesiącu o 16% do 142,7 mld EUR. Gospodarki krajów europejskich doznały poważnych szkód w wyniku pandemii koronawirusa. Wcześniej informowano, że według wyników za drugi kwartał PKB Strefy Euro spadł o 12,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: