Pandemia może spowodować załamanie PKB Hiszpanii o 12,6% w 2020 roku

Pandemia może spowodować załamanie PKB Hiszpanii o 12,6% w 2020 roku

Według nowej prognozy Banku Hiszpanii spowolnienie gospodarcze w Hiszpanii będzie silniejsze niż oczekiwano wcześniej. Hiszpania stała się jednym z krajów europejskich najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. W celu zwalczania wirusa w połowie marca hiszpańskie władze nałożyły surowe ograniczenia. Ich osłabienie zaczęło się dopiero pod koniec czerwca. Jednak w kraju odnotowuje się nowe przypadki zakażenia COVID-19, co budzi obawy o powolne ożywienie w gospodarce kraju. Bank Centralny Hiszpanii opublikował nową prognozę sugerującą spadek gospodarki o 10,5-12,6% w 2020 roku, podczas gdy poprzednie szacunki wskazywały na spadek PKB o 9,2% w tym roku. Jednocześnie bank spodziewa się, że w przyszłym wzrostu w przedziale od 4,1% do 7,3%. Bezrobocie ma wynieść w tym roku od 17,1% do 18,6%. Poprzedni szacunek stopy bezrobocia na 2020 rok był jeszcze wyższy i wynosił 19%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: