Niemiecki koncern petrochemiczny BASF poniósł stratę w drugim kwartale

W okresie od kwietnia do czerwca firma petrochemiczna BASF odnotowała stratę netto w wysokości 878 mln EUR, w porównaniu z zyskiem w wysokości 5,95 mld EUR rok wcześniej. Ekonomiści prognozowali stratę na poziomie 158 mln EUR. Strata z tytułu utraty wartości pakietu akcji Wintershall Dea przy spadku prognozy cen ropy i gazu wyniosła 819 mln EUR. Zysk EBIT został ustalony na poziomie 59 mln EUR wobec 507 mln EUR rok wcześniej. EBIT, z wyłączeniem specjalnych pozycji bilansowych, został obniżony do 226 mln EUR z 995 mln EUR. W wyniku pandemii koronawirusa przychody BASF spadły do ​​12,68 mld EUR z 14,48 mld EUR rok wcześniej. Według prognoz ekspertów oczekiwano przychodów na poziomie 11,08 mld EUR. Z powodu niepewności co do perspektyw gospodarki niemieckiej BASF nie opublikował swoich prognoz na temat przychodów i zysków na bieżący rok. Jego kapitalizacja wynosi obecnie 47,6 mld EUR po spadku o 25,7% od stycznia.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: