W ciągu sześciu miesięcy straty światowej gospodarki spowodowane klęskami żywiołowymi wyniosły 68 mld USD

Według raportu niemieckiej firmy reasekuracyjnej Munich Re, straty światowej gospodarki w wyniku klęsk żywiołowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wyniosły około 68 mld USD. W porównaniu ze średnią z 30 lat wynoszącą 74 mld USD, tegoroczna strata spadła. Całkowita strata firm ubezpieczeniowych na całym świecie wyniosła 27 mld USD i jest o 7 mld USD większa niż średnia z 30 lat, co można przypisać znacznym szkodom spowodowanym klęskami żywiołowymi w Ameryce Północnej. Udział tego regionu w stratach ogółem wyniósł 47%, a udział strat ubezpieczeniowych na poziomie 82%. Oba wskaźniki znacznie przewyższały średnią z 30 lat. W raporcie odnotowano również, że w okresie styczeń-czerwiec Europa i region Azji i Pacyfiku odnotowały mniejsze straty spowodowane klęskami żywiołowymi. Liczba zmarłych w wyniku klęsk żywiołowych we wskazanym okresie wyniosła 2900 osób. Liczba ta jest mniejsza w porównaniu ze śmierciami za ostatnie dziesięć i trzydzieści lat.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: