PKB Nowej Zelandii spadł w drugim kwartale o 12,2%

Urząd statystyczny Nowej Zelandii odnotowała spadek produktu krajowego brutto o 12,2% w drugim kwartale. Tak poważnego spowolnienia gospodarczego w kraju nie było od ponad 30 lat. Problemy w gospodarce Nowej Zelandii rozpoczęły się w marcu i znalazły odzwierciedlenie w wynikach I kwartału, który zakończył się spadkiem PKB o 1,4%. W raporcie urzędu statystycznego podaje się, że we wszystkich sektorach gospodarki obserwuje się znaczna recesja. Zgodnie z wynikami kwartału sprawozdawczego wielkość produkcji spadła o 21,1%. Wydatki konsumenckie Nowej Zelandii spadły o 25%. Jednocześnie stopa bezrobocia zmniejszyła się nieznacznie i na koniec czerwca była na poziomie 4% wobec 4,2% w I kwartale. Gospodarka Nowej Zelandii znajduje się w recesji, która ostatnio była obserwowana podczas kryzysu w 2009 roku. Wtedy jednak spadek PKB mniej poważny. W pierwszym i drugim kwartale 2009 roku produkt krajowy brutto Nowej Zelandii spadł odpowiednio o 0,1% i 1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: