Bank Centralny Chin wprowadził 17,7 mld USD do krajowego systemu finansowego

Do osiągnięcia niezbędnego poziomu płynności w chińskim systemie finansowym, chińskie banki otrzymały od Banku Centralnego 120 mld CNY w ramach transakcji repo. Według chińskiego regulatora oprocentowanie transakcji 7-dniowych wynosi 2,2% w skali roku. Krajowa waluta Chińskiej Republiki Ludowej zyskała 0,2% i osiągnęła najwyższy poziom ceny od szesnastu miesięcy – 6,76545 CNY za jednego dolara amerykańskiego. Na aprecjację juana wpłynęły ostatnie pozytywne publikacje nt. wyników gospodarczych Chin, które wskazują, że chińska gospodarka wychodzi z kryzysu wywołanego negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. Eksperci spodziewają się znacznego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w kraju w III kwartale, gdyż pozytywne dane pochodzą zarówno od przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych. W sierpniu wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym przyspieszył do 5,6% z 4,9% w poprzednim miesiącu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: