Prezes Fed powiedział, że istnieje zagrożenie wyrządzenia długoterminowej szkody dla gospodarki USA z powodu koronawirusa

Prezes Fed powiedział, że istnieje zagrożenie wyrządzenia długoterminowej szkody dla gospodarki USA z powodu koronawirusa

Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, złożył półroczne sprawozdanie Senackiej Komisji Bankowej. Zwrócił w nim uwagę na istniejące oznaki ożywienia gospodarczego w kraju. Powiedział jednak, że gwałtowny wzrost bezrobocia podczas pandemii koronawirusa i wynikająca z niego seria bankructw małych firm wskazują na długotrwałe trudności w amerykańskiej gospodarce. Powell nie spodziewa się pełnego ożywienia gospodarczego, dopóki choroba nie zostanie pokonana. Brak szczepionki i skutecznego leczenia COVID-19 powoduje niepewność co do terminu jego obecności, biorąc pod uwagę poziomy produkcji i zatrudnienia, które gwałtownie spadły w porównaniu z początkiem marca, kiedy zaczęto rejestrować przypadki choroby i wprowadzono środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa. Powiedział, że aby ograniczyć długotrwałe szkody ekonomiczne, konieczne jest wprowadzenie środków bezpośredniej pomocy państwa dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kraju. Wyraził szczególne zaniepokojenie bankructwem małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: