Zysk netto banków USA spadł w pierwszym kwartale o prawie 70%

Zysk netto banków USA spadł w pierwszym kwartale o prawie 70%

Wyniki pierwszego kwartału pokazały spadek zysku netto banków amerykańskich 3,3 razy w porównaniu z analogicznym okresem kwartalnym 2019 r. do 18,5 mld USD. W obliczu gwałtownego spadku aktywności gospodarczej w kraju z powodu pandemii koronawirusa banki zostały zmuszone do odpisania wartości aktywów i zwiększenia rezerw. Udział banków, które zakończyły kwartał ze stratą, wzrósł do 7,3%. Średnia rentowność aktywów bankowych spadła do 0,38%. Rok wcześniej wynosiła 1,35%. Łączna kwota pożyczek, które znajdują się w bilansach instytucji kredytowych, wzrosła o 8% i osiągnęła maksymalną wartość od 2008 r. Zysk netto odsetkowy banków amerykańskich spadł o 2 mld USD, czyli o 1,4%. Liczba problemowych banków w kraju wzrosła o 3 do 54. Wskaźnik ten wykazał wzrost po raz pierwszy od 2011 r. Łączna kwota aktywów problemowych banków spadła o 1,7 mld USD do 44,5 mld USD. W badaniu wzięło udział 5116 amerykańskich instytucji kredytowych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: