Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii na maksymalnym poziomie

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii na maksymalnym poziomie

Brytyjski Urząd Statystyczny poinformował o wzroście bezrobocia w kraju w okresie październik-grudzień ubiegłego roku do 5,1%. W poprzednim okresie sprawozdawczym (wrzesień-listopad) bezrobocie było na poziomie 5%. Bloomberg zauważa, że ​​tak wysokiej stopy nie obserwowano od pięciu lat.

W tym samym okresie ubiegłego roku bezrobocie w Wielkiej Brytanii wynosiło zaledwie 3,8%. Opublikowane statystyki są zgodne z prognozami analityków. Liczba bezrobotnych Brytyjczyków w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wzrosła o 121 tys. osób do 1 mln 744 tys. osób.

W ujęciu rocznym liczba ta wzrosła o 454 tys. osób. W tym samym czasie ogólna liczba pracujących zmniejszyła się w stosunku do wskaźnika sprzed roku o 541 tys. osób do 32 mln 393 tys. osób. W obliczeniach zostały uwzględnione dane dotyczące mieszkańców kraju powyżej 16 roku życia.

Przeciętne wynagrodzenie Brytyjczyków z i bez premii wzrosło w omawianym okresie odpowiednio o 4,7% i 4,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: