Strefa Euro: inflacja w styczniu na poziomie 0,9%

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat opublikował ostateczne dane dotyczące dynamiki cen konsumpcyjnych w krajach Strefy Euro w styczniu br. zgodnie z którymi wzrost cen w ujęciu rocznym pozostał na niezmienionym poziomie 0,9%, potwierdzając prognozę ekonomistów, którzy również nie spodziewali się jego zmiany po grudniowej deflacji o 0,3%.

W styczniu zeszłego roku inflacja w Strefie Euro wyniosła 1,4%. W pierwszym miesiącu tego roku ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik inflacji, który nie uwzględnia kosztów surowców energetycznych i żywności, w stosunku do tego samego wskaźnika rok wcześniej został ustalony na poziomie 1,4%, czyli znacznie powyżej grudniowej wartości 0,2%.

W porównaniu z grudniem ten wskaźnik cen w krajach bloku walutowego spadł o 0,5%. Ostateczny raport Eurostatu pokazał, że inflacja w Unii Europejskiej osiągnęła w styczniu 1,2%, przyspieszając z 0,3% miesiąc wcześniej. W porównaniu z grudniem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3%.

Najwyższą roczną inflację odnotowano w Polsce – 3,6%. Jednocześnie najbardziej znaczący spadek cen w ciągu roku odnotowano w Grecji, gdzie deflacja osiągnęła 2,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: