Udział chińskich banków w indeksie MSCI China spadł do minimum od 2005 roku

Udział chińskich banków w indeksie MSCI China spadł do minimum od 2005 roku

Kapitalizacja chińskich banków handlujących akcjami w Hongkongu w tym roku spadła o 194 mld USD w wyniku spadających zysków, niskich stóp procentowych i rosnącego ryzyka wzrostu ilości złych kredytów. W związku z tym ich udział w indeksie MSCI China wyniósł zaledwie 14%. To minimalna wartość wskaźnika dla okresu od 2005 roku. Problemy z zyskami chińskich banków zaczęły się w 2018 r. za sprawą działań władz mających na celu zmniejszenie zadłużenia gospodarki. Sytuacja w chińskim sektorze bankowym uległa dalszemu pogorszeniu pod presją negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Chińskie władze wezwały banki kraju do zwiększenia akcji kredytowej na wsparcie gospodarki, co wpłynęło na ich rentowność. Według ekspertów Citigroup, do końca tego roku łączna kwota „złych” kredytów w chińskich bankach może osiągnąć 3,8 bln CNY, co odpowiada 556 mld USD. Dla porównania, w 2019 r. łączna kwota złych kredytów wynosiła 2,7 bln CNY.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: