Wielkość produkcji przemysłowej we Francji o 3,8% w górę w lipcu

Wielkość produkcji przemysłowej we Francji o 3,8% w górę w lipcu

Lipcowa dynamika produkcji przemysłowej we Francji była gorsza od prognoz analityków biorących udział w badaniu. Według danych opublikowanych przez krajowy urząd statystyczny, francuska produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 3,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Z kolei w porównaniu do tego samego miesiąca 2019 r. produkcja przemysłowa kraju spadła o 8,3%. Jednocześnie analitycy informowali o oczekiwanym wzroście wskaźnika w ujęciu miesięcznym o 5% oraz jego spadku o 8% w stosunku do wskaźnika sprzed roku. Wzrost produkcji we Francji spowolnił do 4,5% w lipcu z 14,8% w czerwcu. Wielkość produkcji przemysłowej we Francji pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu. W porównaniu do poziomu z lutego produkcja przemysłowa spadła o 7,1%. Pod koniec lipca francuska branża budowlana wykazała wzrost o 5% w porównaniu z czerwcem. Produkcja sprzętu do transportu wzrosła o 8,1%. Produkcja artykułów spożywczych wzrosła o 2,3%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: