Wynagrodzenie dla amerykańskich CEO osiąga rekord

Wynagrodzenie dla amerykańskich CEO osiąga rekord

Płatności na rzecz amerykańskich CEO wzrosły do ​​niemal rekordowego poziomu w ubiegłym roku, pomimo negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na biznes. Płatności dla CEO 300 amerykańskich spółek publicznych wyniosły średnio 13,7 mln USD, w porównaniu z 12,8 mln USD w poprzednim roku. Biorąc pod uwagę, że w ogólnej wielkości ich odszkodowań wynagrodzenia zajmują tylko niecałe 10%, ich spadek w okresie wybuchu koronawirusa nie wpłynął znacząco na łączną kwotę wypłat, gdyż menadżerowie otrzymywali wypłaty głównie w formie akcji. Wzrost wypłat odnotowano u prezesów z 206 wśród 322 firm. Średnio ich wielkość wzrosła o 15%. Najwyższy wskaźnikiem mogą pochwalić się menadżerowie, którzy otrzymali wynagrodzenie w akcjach. Tak więc zarobki CEO Paycom Software Chada Richisona wyniosły 211 mln USD. Wynagrodzenie CEO General Electric Larry’ego Culpa wyniosło 73,2 mln USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: