Wzrost gospodarczy Indonezji zwolnił do 2,97% w pierwszym kwartale

Wzrost gospodarczy Indonezji zwolnił do 2,97% w pierwszym kwartale

Indonezja odnotowała spowolnienie wzrostu gospodarczego. Według wyników pierwszego kwartału PKB kraju wzrósł tylko o 2,97%, co stanowi minimalną stopę wzrostu w okresie od pierwszego kwartału 2001 roku. W czwartym kwartale 2019 r. gospodarka kraju wzrosła o 4,97%. Analitycy oczekiwali mniej znaczącego spowolnienia – do 4,04%. Powodem ujemnej dynamiki były konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa, które doprowadziły do spadku aktywności gospodarczej w kraju i zmniejszenia popytu konsumpcyjnego. Konsumpcja gospodarstw domowych jest ważnym elementem gospodarki Indonezji. Stanowi ona prawie 50% PKB kraju. W kwartale sprawozdawczym wydatki konsumpcyjne wzrosły tylko o 2,84%. W poprzednich kwartałach wzrost wynosił około 5%. Władze Indonezji podejmują działania w celu wsparcia gospodarki, która doświadcza poważnych problemów z powodu pandemii koronawirusa. Alokacja środków na realizację programu pomocy dla służby zdrowia, sfery społecznej i biznesu doprowadziła do zwiększenia deficytu budżetu państwa do maksimum w ciągu ostatnich 10 lat.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: