GBP/HUF – Great Britain Pound do Hungarian Forint

Para walutowa GBP / HUF nie jest popularna na rynku Forex przez małą zmienność. GBP / HUF oznacza stosunek funta brytyjskiego do forinta węgierskiego. Podobnie jak w innych parach, notowania funta brytyjskiego w stosunku do forinta węgierskiego wskazują, ile funtów można kupić za jednego forinta węgierskiego.

Historia pary GBP/HUF

Funt jest podstawową walutą Wielkiej Brytanii. Od 1971 r. został rozdzielony na dziesiętną liczbę w sto pensów. Definicja waluty powstała, kiedy w królestwach Saksonii zostało wyemitowanych około 775 srebrnych monet zwanych „szterlingami”, z których dwieście czterdzieści wybito z funta srebrnego metalu. Wskutek tego duże płatności nazwano „funtami szterlingami”, po czym nazwę tę zmieniono lub zredukowano do „funtów”. Kiedy doszło do podboju Normanów, funt został podzielony do celów księgowych na dwadzieścia szylingów i dwieście czterdzieści pensów. W średniowiecznych dokumentach łacińskich do określenia funta używano słów szterling, wagi, solidus i denar, szyling i pensy, co ułatwiło użycie symboli £, jeśli d.

W roku 1971 funt został oficjalnie podzielony na sto nowych pensów. Symbol funta zaczął być używany do określenia funta, a litera p została wybrana dla określenia nowego pensa. Od 1992 r. funt jest w swobodnym obrocie, chociaż rząd starał się utrzymać inflację zgodnie z wymogami Europy. W październiku 1992 r. docelowy zakres waluty został początkowo ustalony od zera do czterech procent, ale później został skorygowany przez nowy rząd Tony’ego Blaira do 2,5 procent z jednoprocentowym przedziałem po obu stronach. W rzeczywistości było to wyjątkowe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania jest podatna na inflację i podobno zapowiada nową konwergencję gospodarczą z Europą.

Forint, jako oficjalna waluta Węgier, jest emitowany przez Narodowy Bank Węgier. Nazwa samej waluty pochodzi od monet, które zostały wybite we Florencji w 1252 roku i nazwane Fiorino d’Oro. Banknoty i monety z florenu krzemionkowego wprowadzono w 1946 r., co odegrało ważną rolę w stabilizacji kraju po drugiej wojnie światowej. Z powodu inflacji (szczególnie pod koniec lat 80.) monety przestały być aktualne i zostały wycofane w 1996 roku. Monety są nadal wybijane w banknotach. Po wysokiej inflacji w latach 90., kiedy Węgry przeszły na gospodarkę rynkową w 2001 r., forinty stały się w pełni wymienialne.

Jak handlować GBP / HUF

Na parę walutową GBP / HUF znaczny wpływ ma dolar amerykański. W związku z tym, że połączenie walut GBP i HUF koreluje z walutą amerykańską, ta para jest uważana za parę kursów krzyżowych. Analizując połączone wykresy cen pary GBP / USD i USD / HUF, handlowcy otrzymują odpowiedni wykres cen dla pary GBP / HUF.

Dolar bardzo istotnie wpływa zarówno na funta, jak i na forint węgierski. Wskutek tego wydarzenia gospodarcze i sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych, a m.in. wskaźniki stóp procentowych, bezrobocia, wzrostu lub spadku liczby miejsc pracy, wpływają na prawidłowe określenie zmian notowań. Zatem wszystkie wydarzenia zachodzące w gospodarce USA mogą różnie wpływać na kurs walutowy, a para GBP / HUF jest rodzajem wskaźnika lub sygnału kondycji walut, z których składa się para.

Gospodarka Węgier jest silnie uzależniona od zagranicznych organizacji zlokalizowanych na terenie kraju, ponieważ ma bogate zapasy walut zagranicznych. Państwo charakteryzuje się również wysoko rozwiniętą gospodarką. Rozwój gospodarczy opiera się na takich branżach jak inżynieria, hutnictwo i przemysł chemiczny. Ponadto Węgry mają dobrze rozwinięte ogrodnictwo, winiarstwo i przemysł rolny. Znaczna część produktów jest eksportowana do kraju. Turystyka odgrywa znaczącą rolę w gospodarce: miliony turystów przyjeżdżają co roku, aby odwiedzić historyczne miejsca, obejrzeć malownicze obrazy natury i poznać starożytną architekturę i tradycje.

Aby skutecznie handlować parą GBP / HUF, należy monitorować wyniki gospodarek krajów UE i Rosji, ponieważ dla Węgier są one ważnymi partnerami w handlu zagranicznym. Należy też pamiętać, że brokerzy mogą ustawić nieco większy spread dla tej pary w odróźnieniu od par podstawowych lub popularnych. Dlatego przed rozpoczęciem handlu za pomocą tego narzędzia inwestor powinien zbadać i przeanalizować wszystkie warunki oferowane przez wybranego brokera.

Błąd
Wiadomość: