GBP/JPY – Great Britain Pound do Japanese Yen

Para walutowa funt brytyjski i jen japoński przyciąga uwagę inwestorów od dziesięcioleci. Znana jako „smok” para GBP / JPY jest popularna ze względu na zmienność i szeroki zakres handlowy. Ponadto GBP / JPY jest wskaźnikiem kondycji gospodarki światowej, ponieważ łączy problemy występujące w polityce finansowej Europy Zachodniej i regionie Azji i Pacyfiku.

Funt i jen istnieją jako „główne” waluty światowe. Określenie „główne” oznacza, że waluty te są często przedmiotem z wolumenem obrotu wystarczającym do tego, by zając swoje miejsce spośród ośmiu innych głównych walut świata. Jen jest trzecią walutą na świecie i stanowi 19% wolumenu handlu na rynku Forex, podczas gdy funt jest czwartą walutą z 12,9% obrotu na rynku Forex.

Podstawowe fakty dotyczące GBP / JPY

Para GBP / JPY jest uważana za parę „krzyżową”. Nazwa „krzyż” występuje w przypadkach, gdy dolar amerykański (USD) nie jest używany do obliczania kursu walut. Zdolność do szybkiej zmiany GBP / JPY jest jedną z głównych cech tej pary. Z historycznego punktu widzenia globalny kryzys finansowy w 2008 r. i referendum w sprawie Brexitu w 2016 r. wyraźnie ilustracją to, jaką odległość może pokonać GBP / JPY do korekty technicznej.

W okresie od końca 2007 r. do początku 2009 r. funt przeżył stres związany z globalnym kryzysem kredytowym. Tak więc ocena GBP / JPY odczuła tę słabość i odbyła długi trend spadkowy.

Unikalnym czynnikiem wpływającym na wzrost kursu GBP / JPY jest związek między jenem a ceną energii. Japonia zależy od importu ropy naftowej i produktów gazu ziemnego do zaspokojenia krajowych potrzeb energetycznych. Na koniec 2014 r. Japonia zajmowała czwarte miejsce na świecie pod względem importu ropy naftowej, a drugie pod względem importu gazu ziemnego.

Ceny jena i energii są ze sobą powiązane, więc wartość jednego składnika często określa kolejną wartość drugiego. Dane z badań pokazują, że po znaczącym wzroście lub spadku cen energii, wartość jena natychmiast zareaguje skokami na różnych poziomach. Wskutek tego korekta wartości jena wpływa bezpośrednio na wyniki całej pary – GBP / JPY.

Oprócz cen energii zmienność pary GBP / JPY determinuje wiele innych kluczowych czynników. Atmosfera polityczna, wewnętrzna polityka pieniężna i łączne wyniki gospodarcze każdego kraju odgrywają rolę w zapewnianiu stabilności lub tworzeniu chaotycznych warunków handlowych na giełdach, podczas handlu GBP / JPY.

Waluta funta brytyjskiego, zwana również „funtem szterlingiem” lub po prostu „funtem” jest czwartą najpopularniejszą walutą na rynku. Oprócz dużego wolumenu funt jest również trzecią co do wielkości walutą na świecie, które są w rezerwie, po USD i euro. Centralnym bankiem waluty jest Bank of England.

Funt szterling jest uważany za jedną z najstarszych walut na świecie. Przy całkowitej produkcji wynoszącej 2,66 bln USD rocznie Wielka Brytania zajmuje dziesiąte miejsce pod względem siły nabywczej PKB na świecie. Wielka Brytania posiada trzecią co do wielkości gospodarkę w Europie po Niemczech i Francji. Główne branże stymulujące produkcję to rolnictwo i produkcja energii (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny). Usługi takie jak bankowość, ubezpieczenia i inne usługi biznesowe stanowią większość PKB.

Jen japoński jest najpopularniejszą walutą w Azji i jest trzecią walutą co do wielkości obrotu na świecie. Obecnie w obiegu światowym tylko na jen przypada 1 bln USD. Szacunki te łączą jena z dolarem amerykańskim, który zajmuje drugie miejsce po euro. Oficjalnym bankiem centralnym jest Bank Japonii.

Pojawienie się jena wiąże się z epoką Meiji z połowy XIX wieku. Nowe prawo walutowe z 1871 r. stworzyło jednolity system walutowy w Japonii, podobny do innych struktur walutowych w Europie. W 1882 r. Bank Japonii został bankiem centralnym Japonii i połączył w sobie 153 znacjonalizowane japońskie banki. W wyniku II wojny światowej w 1949 r. Jen został powiązany z dolarem 1: 1, co odpowiadało systemowi pieniężnemu Bretton Woods. Ten kurs walutowy obowiązywał do 1971 r.

Sytuacja gospodarcza w Japonii bardzo zależy od działalności eksportowej, dlatego w Japonii początek dewaluacji jena na rzecz sektora eksportowego rozszerzono na początku lat dziewięćdziesiątych. Jen japoński jest walutą narodową Japonii, do której nie jest przywiązane żadne inne państwo i którą kraj stosuje bezpośrednio jako walutę krajową.

Wyniki pokazują, że istnieją pewne wskaźniki, które wpływają na parę walutową GBP / JPY. Jeżeli dokładnie wiesz, przy pomocy którego raportu można przeanalizować potencjalne dochody, jest to pierwszy krok do zarabiania pieniędzy. A jeżeli nauczysz się poprawnie interpretować i korzystać z kombinacji raportów w celu ustalenia kierunku handlu, będzie to świetny początek.

Błąd
Wiadomość: