Akcje Citigroup Inc – kurs I wykresy

Citigroup
C
58.31 USD (0)

Historia spółki Citigroup Inc.

Citigroup ma długą historię. Wiarygodnym fundamentem Citigroup był Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych, założony w 1791 roku i Citibank, bank nowojorski, który powstał w 1812 rok.

Od 1998 r. Citigroup Inc. zajmuje czwarte miejsce wśród banków Wielkiej Czwórki USA. Citigroup zarządza kapitałem przekraczającym 1,8 bln USD i jest głównym sprzedawcą papierów wartościowych Skarbu USA.

Według Forbesa Citigroup zajmuje 12 miejsce wśród największych spółek publicznych, 14 miejsce pod względem rentowności, 42 miejsce pod względem kapitalizacji i 62 miejsce na liście najdroższych marek światowych.

Konglomerat finansowy Citigroup ma przedstawicielstwo we wszystkich częściach świata: w Japonii, Meksyku, Singapurze, Tajwanie, Rosji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Chinach, Kanadzie i Afryce.

Dlaczego skuteczni traderzy inwestują w Citigroup Inc.

Przychód netto Citigroup w 2018 r. wyniosły 46,6 mld USD. W sprawozdaniu finansowym Citigroup stwierdzono, że w 2018 r. wydano pożyczki o wartości 672 mld USD, a depozyty wyniosły 1,013 bln USD.

Firma finansowa Citigroup została uznana za największego emitenta kart kredytowych na świecie. Ponadto karty kredytowe marki Citigroup są wydawane nawet w krajach, w których nie ma przedstawicielstwa tej firmy finansowej.

Amerykański konglomerat Citigroup Inc. jest jednym z największych globalnych inwestorów. Posiada w swoim arsenale papiery wartościowe innych spółek w kwocie przekraczającej 55 mld USD.

W zakresie finansowych i inwestycyjnych interesów Citigroup Inc. znajdują się m. in. firmy finansowe. Udział inwestycji w spółkach finansowych wynosi ponad 40%. Na firmy technologiczne, takie jak Apple, przypada natomiast 18%.

Citigroup zainwestował 9,3% w produkcję dóbr konsumpcyjnych. Inwestycje w badania medyczne i opiekę zdrowotną w 2018 r. stanowiły 7,61%, a 6,97% inwestycji dokonano w sektor energetyczny.

Niektóre dane o firmie Citigroup Inc.

Bank Citigroup jest właścicielem akcji Apple, Invesco, Microsoft, Alibaba Group, Home Depot, Amazon, Facebook, Ford, JP Morgan Chase. Kapitał spółki jest doskonale chroniony przed wszelkimi rodzajami ryzyka finansowego, kierownictwo Citigroup inwestuje w różne sfery działalności, znacznie zmniejszając tym ryzyko straty kapitału dla swoich inwestorów.

Własny kapitał Citigroup Inc. w 2018 r. wyniósł 196,2 mld USD. Aktywa Citigroup w 2018 r. wyniosły 1917 mld USD. Zysk netto firmy składał 18,05 mld USD, a przychód w 2018 r. przekroczyły 72 mld USD.

Akcje Citigroup Inc. są składnikiem wielu indeksów giełdowych: S&P 500, S&P 100, DJ US, DJ Global Titans i inne. Dzienny wolumen obrotu papierami wartościowymi Citigroup na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych wynosi około 20%.

Za pomocą platformy handlowej dowmarkets.com istnieje możliwość zakupu akcji Citigroup. Wartość jednej akcji Citigroup Inc. 30 lipca 2019 r. wynosiła 71 USD.

Analitycy rynku Forex twierdzą, że akcje Citigroup Inc. są w trybie stabilnego wzrostu, dynamika wahań cen jest nieznaczna. Papiery wartościowe Citigroup Inc. warto dodać do portfela inwestycyjnego.

Błąd
Wiadomość: