Akcje Saudi Investment Bank – kurs I wykresy

Saudi Investment Bank lub SAIB to publiczna spółka akcyjna działająca w sektorze bankowości inwestycyjnej. Zajmuje się handlem akcjami, zarządza aktywami i leasingiem, wydaje kredyty hipoteczne, karty kredytowe i ubezpieczenia. Firma została założona w 1976 roku z siedzibą w Rijadzie.

SAIB zapewnia finansowanie w quasi-publicznym sektorze oraz w przemyśle prywatnym. Zwraca również uwagę na dziedzinę subsydiów handlowych w celu poprawy importu i zwiększenia eksportu Arabii Saudyjskiej.

Wśród akcjonariuszy saudyjskiego banku inwestycyjnego znajdują się takie firmy jak Ogólna Organizacja Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Agencja Emerytalna.

Bank jest aktywnym uczestnikiem Komisji ds. Przestępstw Finansowych, bierze udział w częstych spotkaniach Saudi Arabian Monetary Authority. Firma posiada specjalne oddziały, które badają tożsamość każdego klienta. Takie działania odbywają się w ramach programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zasady AML, money laundering, mają na celu zapobieganie ukrywaniu nielegalnych pieniędzy. Saudi Investment Bank jest jednym z nielicznych instytucji finansowych, które gwarantują, że nie udzielają pożyczek i nie otwierają depozytów przestępcom. Oprócz oddziałów, zajmujących się weryfikacją podejrzanych klientów istnieją również oddziały monitorujące realizację tego projektu.

Ponadto, firma przestrzega 10 zasad ONZ w dziedzinie praw człowieka, środowiska i walki z korupcją. SAIB w pełni wspiera ochronę praw człowieka. Swoje problemy biznesowe firma rozwiązuje poprzez negocjacje zbiorowe.

W środku organizacja nie ma pracy przymusowej i nie ma żadnej dyskryminacji. SAIB uczciwie rozwiązuje problemy środowiskowe, bierze odpowiedzialność za stan środowiska i zachęca do rozwoju technologii przyjaznych dla niego.

Finanse i rating Saudi Investment Banku

Sprawozdania finansowe spółki za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r. pokazują, że zysk netto, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadł o 104%.

Dyrektor wykonawczy banku wiąże spadki wskaźników ze wzrostem kosztów operacyjnych, wzrostem rezerw na kredyty i wynagrodzeń, wydatki związane z pracownikami i amortyzacją.

Jednocześnie całkowity dochód operacyjny wzrósł o 0,6%. Z oświadczeń wynika, że zostało to spowodowane wzrostem dochodów z opłat specjalnych i prowizji, dochodami z wymiany i niezrealizowanej wartości prawdziwej kosztem zysków i strat.

Po odjęciu podatku dochodowego zysk netto za 6 miesięcy osiągnął poziom 285 mln SAR, a strata wyniosła 3 mln SAR. Zysk na akcję za ten sam okres wynosi 0,86 SAR.

Pomimo spadku zysków i strat Fitch Ratings zauważa, że zysk operacyjny, wskaźniki płynności i wystarczalności kapitałowej Saudi Investment Banku są wysokie i przekraczają ustalone wymagania.

Fitch Ratings ustalił długoterminowy rating emitenta na poziomie BBB + ze stabilną perspektywą, a rating rentowności banku i wsparcia bankowego na poziomie BBB- i BBB + odpowiednio. Ocena agencji opiera się na doświadczeniu we wspieraniu banków saudyjskich przez rząd Arabii Saudyjskiej. Królestwo jest często gotowe do utrzymania stabilności w krajowym systemie finansowym.

Błąd
Wiadomość: