Akcje Riyad Bank — kurs I wykresy

Riyad Bank jest jedną z największych instytucji finansowych w Królestwie Arabii Saudyjskiej i na Bliskim Wschodzie, zajmuje trzecie miejsce pod względem aktywów finansowych. Riyad Bank praktykuje bankowość islamską.

Działalność finansowa Riyad Bank polega na świadczeniu usług doradczych, bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej w Królestwie i poza nim. Międzynarodowa wymiana walut jest jednym z głównych obszarów działalności organizacji.

Ponadto Riyad Bank finansuje wszelkiego rodzaju projekty komercyjne i przemysłowe.

Riyad Bank jest jednym z największych banków komercyjnych w Arabii Saudyjskiej i na Bliskim Wschodzie. Został założony w 1957 roku. Początkowa kwota kapitału Riyad Banku wynosiła 30 mld SAR.

Rząd Arabii Saudyjskiej jest najpotężniejszym akcjonariuszem Banku. 51% akcji Riyad Banku należy do Ministerstwa Finansów Arabii Saudyjskiej. Działalność handlowa i finansowa Spółki jest regulowana przez agencję walutową Arabii Saudyjskiej.

Riyad Bank zapewnia pełen zakres islamskich i tradycyjnych usług bankowych dla klientów detalicznych i korporacyjnych.

W biurach i przedstawicielstwach Riyad Banku w Arabii Saudyjskiej i za granicami jest zatrudnionych ponad 6 tys. osób. Bank ma ponad 340 oddziałów, w tym 79 oddziałów dla kobiet, 2592 bankomatów, ponad 32 tys. placówek.

Dla wygody klientów Riyad Bank posiada oddziały w krajach oferujących tradycyjną bankowość. Ma przedstawicielstwo w Londynie, Houston w Stanach Zjednoczonych, w Singapurze.

Działalność finansowa i komercyjna Riyad Banku

Riyad Bank praktykuje bankowość islamską. Oznacza to, że nie ma do czynienia z transakcjami finansowymi związanymi z lichwiarstwem, hazardem są zabronione przez tradycje szariatu.

Zawieranie kontraktów futures jest jest również zakazane dla banków islamskich.

Działalność finansowa Riyad Banku polega na świadczeniu usług doradczych, bankowości prywatnej, bankowości korporacyjnej w Arabii Saudyjskie i poza jej granicami. Międzynarodowa wymiana walut jest jednym z głównych obszarów działalności banku.

Riyad Capital jest oddziałem Riyad Banku. Ta struktura świadczy usługi doradcze dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Riyad Capital pomaga kształtować portfel inwestycyjny dla swoich klientów.

Riyad Bank ma prawo do lokowania papierów wartościowych różnych przedsiębiorstw na giełdzie w Arabii Saudyjskiej. Riyad Bank jest głównym inwestorem dla przedsiębiorstw biznesowych w Arabii Saudyjskiej, zarządza też różnymi funduszami.

Wskaźniki ekonomiczne Riyad Bank

Wyniki ekonomiczne Riyad Banku można nazwać wspaniałymi. W pierwszym kwartale 2019 roku Bank osiągnął zysk netto w wysokości 1,645 mln SAR w porównaniu z pierwszym kwartale 2018 roku, kiedy zysk wynosił 137,1 mln SAR.

Łączne aktywa Riyad Banku wyniosły 239,517 mln SAR. Depozyty klientów wzrosły o 14,2% i osiągnęły 173,491 mln SAR.

Wielkość pożyczek udzielonych osobom fizycznym i przedsiębiorstwom wzrosła o 12% i wyniosła 158,242 mln SAR.

Jak zostać inwestorem Riyad Banku

Według danych Forex inwestorzy zagraniczni wolą inwestować w akcje przedsiębiorstw Arabii Saudyjskiej. Wraz ze wzrostem wartości ropy naftowej i produktów naftowych rośnie wzrost zysków inwestorów.

W 2018 roku inwestycje zagraniczne w saudyjskich przedsiębiorstwach osiągnęły wartość ponad 1,47 mld USD. Inwestorami zagranicznymi Arabii Saudyjskiej są osoby fizyczne i duże instytucje finansowe w Europie, Ameryce i Azji.

W dniu 4 sierpnia 2019 roku akcje Riyad Banku były sprzedawane po cenie 25,55 SAR. W dolarach kwota ta wynosiła 6,93 USD na akcję. Aby kupić akcje Riyad Banku, musisz zarejestrować się na platformie Dowmarkets. Następnie wybierz: handel z Dowmarkets. com., narzędzia Riyad Bank.

Błąd
Wiadomość: