Akcje Microsoft – kurs I wykresy

Akcje spółki stanowią istotny udział w kapitalizacji rynkowej sektora IT na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Korporacja z powodzeniem przetrwała kilka kryzysów. Okres od 2007 do 2013 był szczególnie trudny. Obecnie papiery wartościowe spółki wykazują stały wzrost. Dla większości inwestorów giełdowych aktywa Microsoft są bardzo interesującym narzędziem. Są też klasyfikowane jako aktywa „blue chip”. Korzystając z tych aktywów, można stale osiągać zyski.

Cechy podstawowe

Głównym kierunkiem działalności firmy jest tworzenie systemów operacyjnych i innego oprogramowania. Firma została założona w 1975 roku. Jego twórcami byli Bill Gates i Paul Allen. Obecnie zakres działalności spółki znacząco się rozszerzył. Korporacja zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem technologii chmurowych, rozwojem gier komputerowych i opracowuje projekty związane ze sztuczną inteligencją.

Głównym produktem korporacji jest znany na całym świecie system operacyjny Windows. Firma jest także deweloperem pakietu biurowego MS Office. Należy do niej również wyszukiwarka Bing, platforma do gier Xbox i usługi w chmurze One. Firma przejęła wiele obiecujących projektów. Wśród nich serwis Skype i profesjonalna sieć społecznościowa Linkedln.

Stanowisko dyrektora generalnego Microsoft obecnie zajmuje Satya Nadella. Wcześniej firmą rządził Steve Ballmer, a przed nim – Bill Gates. Obecny lider znacząco zmienił model biznesowy korporacji. Teraz Microsoft bardziej koncentruje się na świadczeniu usług niż na systemach elektronicznych. Na przykład MS Office przeszedł do systemu płatnej subskrypcji. Firma zrezygnowała również z systemu Windows Phone, ponieważ nie wytrzymała konkurencji z iOS i Androidem.

Akcje Microsoft znacznie wzrosły w 2014 roku, aż o 260%. W 2019 roku kapitalizacja rynkowa firmy osiągnęła 1 bln USD. Większość inwestorów postrzega akcje tej spółki jako aktywa cykliczne, ponieważ charakteryzują się stałym wzrostem w okresach stabilności gospodarczej i spadkiem wartości w czasach kryzysu. Podobne cechy wykazuje większość firm z branży IT.

W ciągu ostatnich pięciu lat korporacja znacznie zdywersyfikowała działalność. Microsoft nie jest już firmą czysto technologiczną. Zarabia na różnych projektach. Takie podejście znacznie zwiększyło stabilność finansową. Posiadacze papierów wartościowych Microsoft regularnie otrzymują dywidendy, nawet w czasach kryzysu.

Zmiany, których doświadczyła spółka w 2014 roku, sprawiły, że stała się ona bardziej stabilna. Pod tym względem Microsoft znacznie różni się od innych korporacji IT. Regularnie wypłaca dywidendy, w przeciwieństwie do innych firm technologicznych, które przeznaczają wszystkie wolne zyski na rozwój biznesu. Korporacja dokonuje płatności na rzecz inwestorów od 2004 r. Kwota dywidend rośnie z każdym rokiem. W pierwszym kwartale 2019 r. akcjonariusze otrzymali 0,46 USD na akcję. Nie jest to dużo, ale istnieją szanse, że liczba ta będzie stopniowo rosła.

Od 2004 do 2019 roku dywidendy kwartalne wzrosły z 0,08 do 0,46 USD. W ciągu 15 lat kwota ta wzrosła o 475%. Microsoft dokonywała płatności nawet podczas kryzysu w latach 2007–2011. Jednocześnie kwota płatności stale rosła. Należy pamiętać, że większość korporacji informatycznych nie wypłacała dywidend na rzecz akcjonariuszy w tym okresie.

Aby handlować akcjami Microsoft, należy stosować standardowe zasady zarządzania pieniędzmi. W jednej transakcji lepiej nie ryzykować kwoty przekraczającej 5% depozytu. Konieczne jest również użycie zleceń oczekujących – take profit i stop loss. Pozwolą obniżyć potencjalne koszty i szybko wyciągnąć zysk.

Błąd
Wiadomość: