Akcje The Coca-Cola Company — kurs I wykresy

Akcje Coca-Coli są przedmiotem obrotu na giełdach od lat 50. XX wieku. Korporacja jest jedną z najbardziej udanych. Jej papiery wartościowe odnoszą się do kategorii „blue chip”. Uważane też za jedne z najbardziej bezpiecznych i rentownych. Poziom kapitalizacji The Coca-Cola Company już dawno osiągnął 180 mld USD. Akcje firmy pozwalają konsekwentnie i bezpiecznie otrzymywać wysokie zyski. Są używane do handlu przez wielu traderów na całym świecie.

Informacja podstawowa

The Coca-Cola jest właścicielem kilkuset marek. Korporacja produkuje napoje energetyczne, gazowane, kawę, wodę, herbatę i soki. Akcje spółki są sprzedawane głównie na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Są wykorzystywane do obliczania kilku indeksów giełdowych. To z kolei znacznie zwiększa ich atrakcyjność zarówno dla inwestorów, jak i traderów.

Akcjonariusze korporacji regularnie otrzymują dywidendy. Ich rozmiar systematycznie rośnie od 1963 roku. W tej chwili akcjonariusze posiadają 3,3% ich wartości. Jest to trzykrotnie powyżej stawek bankowych dla EUR i USD. Płatności są dokonywane raz na kwartał w kwietniu, lipcu, październiku i grudniu.

Держатели акций корпорации получают дивиденды. Их объем постоянно растет, начиная с 1963 года. В данный момент они составляют 3,3%. Отметим, что эта цифра в три раза выше банковских ставок по USD и EUR. Дивиденды выплачиваются раз в квартал. Их объем разделяется на четыре платежа. Выплаты осуществляются в апреле, июле, октябре и декабре.

Na notowania akcji wpływa kilka czynników. Wśród nich m.in:


  • Ryzyko spowodowane prawdopodobieństwem spadku popytu na produkty firmy w krajach rozwijających się. Deprecjacja lokalnych walut i inne trudności gospodarcze prowadzą do spadku sprzedaży napojów, a to znacznie zmniejsza zyski firmy na rynkach krajów rozwijających się.
  • Wzrost stóp procentowych. Powoduje trudności w przyciąganiu pożyczonych środków przez korporację, które mogą być niezbędne do rozwoju działalności.
  • Pogorszenie się sytuacji finansowej firm biorących udział w procesie produkcyjnym lub sprzedających produkty Coca-Coli.
  • Zwiększenie obciążenia podatkowego w krajach, w których działa korporacja. Przede wszystkim dotyczy to USA, UE i innych dużych rynków.
  • Efekty walki z napojami słodkimi. Na przykład aktywne rozpowszechnianie informacji, że powodują choroby serca, otyłość i inne problemy.

Istnieje ryzyko wprowadzenia praw protekcjonistycznych ze strony państw, w których firma prowadzi działalność. Mogą mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe korporacji. Akcje Coca-Coli są nabywane dla długoterminowego zysku. W czasach niestabilności na giełdzie te papiery wartościowe są wykorzystywane jako wiarygodne „schronienie” dla środków. Papiery wartościowe The Coca-Cola Company są bardzo cennymi aktywami dla wielu traderów i inwestorów. Firma regularnie wypłaca dywidendy, więc zakup jej akcji jest uważany za bardzo atrakcyjną inwestycję.

Aby zarabiać na akcjach korporacji, musisz monitorować publikację jej sprawozdań finansowych. Jeżeli wyniki są dobre, na rynku można zaobserwować dużą zmienność, co pozwala traderom na osiąganie wysokich zysków. Na ceny papierów wartościowych ma też wpływ sytuacja na rynku surowców. W Stanach Zjednoczonych napoje są produkowane na podstawie syropów kukurydzianych. W innych krajach stosuje się sacharynę, aspartan i inne składniki.

Dla skutecznego handlu korzystaj z analizy technicznej i fundamentalnej. Nie zapominaj też o zasadach zarządzania pieniędzmi.

Błąd
Wiadomość: