Akcje Saudi Kayan – kurs I wykresy

Saudi Kayan to saudyjska spółka akcyjna zajmująca się przemysłem i inwestycjami w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Siedziba firmy znajduje się w Jubail.

Jej inicjatywy mają na celu inwestowanie w projekty petrochemiczne i zarządzanie obiektami przemysłowymi. Saudi Kayan utrzymuje również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które dostarczają zasoby do swoich zakładów. Produkty Saudi Kayan to produkty pochodne i chemiczne, które są używane w życiu codziennym.

Spółka jest świadoma swojej odpowiedzialności za utrzymanie akceptowalnego poziomu ekologicznego, kontroluje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby w pobliżu obiektów przemysłowych. Higiena przemysłowa obejmuje również przestrzeganie przepisów i norm ochrony środowiska.

Saudi Kayan podkreśla między innymi zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników. Kierownictwo firmy stale przypomina pracownikom i wykonawców, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa, które są szczególnie ważne w dziedzinie chemii.

Historia powstania Saudi Kayan

Firma powstała w 2006 roku, kiedy Saudi Basic Industries Corporation stała się strategicznym partnerem w jej tworzeniu i zaciągnęła pożyczkę w wysokości 4,8 mld USD. Samba Financial Group i BNP Paribas działały jako doradca finansowy i organizator.

Następnie Kellogg Brown and Root otrzymali pozwolenie na budowę fabryki w Arabii Saudyjskiej produkującej 1,55 mln ton etylenu rocznej.

W 2007 roku firma podpisała umowy na budowę przedsiębiorstw do produkcji bisfenolu A, poliwęglanu, poliolefiny, polipropylenu, polietylenu i inne. W 2008 roku zawarła spółka 15-letnią umowę z lokalnymi i międzynarodowymi bankami na kwotę 6 mld USD na budowę kompleksu przedsiębiorstw. Saudi Kayan zaczął być wykorzystywany w 2009 roku, a w 2010 roku projekt został już całkowicie ukończony.

Straty i dochody Saudi Kayan

Śródroczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę za drugi kwartał 2019 roku wskazują na straty w wysokości 273,13 mln SAR. Zysk za drugi kwartał tego roku wyniósł 878,65 mln SAR. Przychody spadły o 31,07% w ujęciu rocznym i wyniosły 2,42 mld SAR w okresie trzech miesięcy zakończonym w czerwcu.

Według przedstawicieli i dyrektora generalnego spółki przyczyną strat netto jest obniżenie średniej ceny sprzedaży produktów wraz ze wzrostem kosztów finansowania. Straty okazały się dość duże, pomimo spadku średniego kosztu surowców, a także spadku kosztów administracyjnych i ogólnych, wydatków na sprzedaż i logistykę.

Saudi Kayan również poniosła straty w pierwszej połowie 2019 roku, które wyniosły 470,62 mln SAR, a zysk za ten sam okres wyniósł 1,34 mld SAR. Spadły również przychody o 20,4% do 4,97 mld SAR w porównaniu do 6,25 mld SAR w tym samym okresie ubiegłego roku. Straty na akcję przez pierwsze sześć miesięcy 2019 roku wyniosły -0,31%.

Jednak jeszcze rok temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Zysk netto Saudi Kayan wynosił 1,7 mld SAR, co o 154,8% więcej niż w 2017 roku. Wtedy firma przypisywała wzrost zysków poprawie wskaźników operacyjnych w wielu zakładach, co z kolei doprowadziło do wzrostu produkcji i sprzedaży. W ubiegłym roku, pomimo wzrostu kosztów administracyjnych i innych wydatków, wzrosła także średnia cena sprzedaży.

Błąd
Wiadomość: