Akcje Alinma Bank – kurs I wykresy

Alinma Bank jest nowym bankiem z ogromnym kapitałem, który został założony w 2006 roku. Strukturę finansową spółki reprezentują 146 oddziałów i 4 dywizje: Al-Tanweer, Alinma Investment Company, Alinma Tokia Marine i Alinma. Bank ma własne kanały informacyjne: Alinma Phone, Alinma Internet, Alinma Mobile.

Alinma Bank zajmuje się bankowością korporacyjną i inwestycyjną. Wśród jego usług są usługi nietypowe dla bankowości europejskiej i amerykańskiej, takie jak:

Murabaha - bank i kupujący zawierają umowę, w której uzgadniają prowizję z góry zamiast ociekających odsetek. Ta usługa jest często dostępna w islamskim przemyśle finansowym. Pomaga unikać transakcji odsetkowych, które są zakazane na mocy prawa szariatu.

Bai Al-Ajel - umowa spłaty całej kwoty i zysku dla banku w określonym czasie. Usługa została stworzona w celu ułatwienia finansowania kapitału obrotowego.

Forward Ijara - sprzedaż składnika aktywów, który nie jest jeszcze gotowy do dostawy.

Akcjonariuszami Alinma Banku są organizacje takie jak Państwowa Agencja Emerytalna, Państwowy Fundusz Inwestycyjny i Ogólna Organizacja Ubezpieczeń Społecznych. Posiadają łącznie 30% akcji.

Ideologia Alinma Banku

W Alinma Banku powszechnie uważano, że sukces w biznesie zależy od przestrzegania wartości islamskich, dlatego też zasady szariatu stanowią podstawę relacji z klientami. Ogólnie takie podejście nazywa się bankowością islamską. Polityka Alinma Banku jest skierowana w stronę państwa, co wyróżnia go spośród innych banków i przyciąga inwestorów państwowych.

Bankowość islamska zakazuje użycia niektórych instrumentów finansowych, takich jak spekulacje, transakcje futures i odsetki od pożyczek. Dlatego Alinma Bank angażuje się w inwestycje projektowe: opracowuje strategie biznesowe dla swoich klientów, rozważa ryzyka i nie otrzymuje odsetek.

Pozycja społeczna banku ma na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Bank bezpośrednio wiąże swoje działania z oceną ryzyka, dlatego Alinma Bank szczegółowo analizuje możliwe negatywne konsekwencje związane z klientem. Wśród podstawowych zasad banku są innowacje i doskonałość.

Korzyści dla traderów Alinma Banku

Spekulacje akcjami banku są bezpieczne.

Świadczą o tym poniższe oficjalne wskaźniki, które są umieszczone na stronie banku i potwierdzone przez wiarygodne źródła:

W pierwszej połowie 2019 roku zysk netto Alinma Banku wzrósł o 21%, co stanowi 1459 mln SAR.

Wskaźniki dywidend na akcje wzrosły o 22,3%.

Bank znajduje się na czwartej pozycji w rankingu największych ofert publicznych. Pierwsza oferta publiczna wynosiła 2,8 mld USD. Cena akcji wzrosła o 81% od momentu emisji.

Zwrot z kapitału własnego banku rośnie. Przewiduje się, że wkrótce Alinma Bank opublikuje wskaźniki wzrostu zysku netto o 14%.

Portfel pożyczek rośnie. Dane za 30 czerwca 2019 roku wskazują na wzrost o 7%, co stanowi 87,7 mld SAR.

W pierwszej połowie 2019 roku zysk na akcję wzrósł do 0,98 SAR.

W 2019 roku depozyty klientów wzrosły o 4% i wyniosły 92,8 mld SAR.

Udział wydatków / dochodów spadł do 42%, a marża odsetkowa netto uległa poprawie.

Akcje Alinma Banku wzrosły o 18,4%.

3 miejsce do zakupu, 4 miejsce do sprzedaży i 6 do utrzymania.

Bank otrzymał wiele nagród krajowych i międzynarodowych. Wśród osiągnięć 2019 są m.in. nagrody: „Islamski Bank Roku KSA” The Banker, „Doskonała bankowość islamska” Finnovex, „Najlepsza usługa bankowości cyfrowej dla klientów” od Światowej Unii Banków Arabskich oraz „Generalny dyrektor roku” od Global Islamic Finance Awards. Ponadto Abdulmohsen al-Fares, dyrektor generalny Alinma Banku, uczestniczył w Cambridge Islamic Finance Leadership Program.

Podsumowując, w działalności Alinma Banku widać zauważalny postęp finansowy. Dla traderów jest to wyraźny wskaźnik sukcesu.

Błąd
Wiadomość: