Akcje Alujain Corporation – kurs I wykresy

Alujain Corporation została założona przez arabskich przedsiębiorców w 1991 roku i została zarejestrowana na giełdzie w Tadawul w 1997 roku. Siedziba firmy znajduje się w Rijadzie.

Alujain pomaga rozwijać przemysł metalurgiczny, energetyczny, petrochemiczny i wydobywczy, tworząc duże projekty przemysłowe.

Główne spółki zależne Alujain Corporation to: Zain Industries Co Ltd z udziałem 98,75% oraz National Petrochemical Industrial Co z udziałem 57,40%.

Zain Industries jest firmą produkującą chemię gospodarczą, pestycydy i agrochemikalia. Fabryka Zain została zbudowana zgodnie z międzynarodowymi standardami technicznymi i środowiskowymi i mieści się w Jubail. Obejmuje instalacje do przygotowania koncentratu emulsyjnego, koncentratu zawiesinowego i linii rozlewniczej.

Każdego roku Zain rozszerza asortyment, wprowadzając nowe produkty w różnych segmentach produktów chemicznych. W tym roku linia produktów zakładu została uzupełniona chemikaliami do czyszczenia domu i higieny osobistej, nowymi agrochemikaliami i substancjami dla sektora opieki zdrowotnej.

National Petrochemical Industrial to kompleks przedsiębiorstw do produkcji polipropylenu i jego pochodnych, a także do produkcji propylenu. Znajduje się w mieście Yanbu i obejmuje takie przedsiębiorstwa jak:

Bonar-Natpet – zakład, który powstał we współpracy z Low & Bonar PLC. Produkuje geowłókniny dla rynków budowlanych na Bliskim Wschodzie i w Indiach.

Natpet Schulman Speciality Plastic Compounds jest spółką joint venture z A. Schulman Europe International, znanym dostawcą tworzyw konstrukcyjnych i specjalnych żywic. Zakład produkuje sprzęt motoryzacyjny, sprzęt AGD, sprzęt elektryczny oraz materiały budowlane.

Dlaczego Alujain Corporation ponosi straty?

Alujain stara się zająć czołową pozycję w sektorze inwestycyjnym rozwoju dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Właśnie to mogło negatywnie wpłynąć na zyski spółki i doprowadzić do strat w pierwszej połowie roku. Jak więc wyglądały sprawy wcześniej?

W 2017 roku zysk Alujain wzrósł o 10%, co stanowi 136,2 mln SAR. Niestety w 2018 roku ten trend się zatrzymał, a już w pierwszych trzech miesiącach nowego roku sprzedaż spadła o 21,03%, a zysk netto o 23,1%, osiągając 104,75 mln SAR. W swoim raporcie Alujain Corporation wskazała, że spadek zysków został spowodowany spadkiem jej udziałów w spółce zależnej National Petrochemical Industrial Co.

W raporcie z 2019 roku Alujain Corp zauważyła, że straty w pierwszym kwartale osiągnęły 78,72 mln SAR i przekroczyły przychody spółki za pierwsze półrocze 2018 roku, które wynosiły – 62,46 mln SAR. Ponadto w pierwszych 3 miesiącach 2019 roku całkowite przychody spółki spadły o 6,3%, a straty osiągnęły 1,14 SAR na akcję.

Straty Alujain wynikają ze strat spółki zależnej National Petrochemical Industrial. Sprzedaż firmy w tym roku wyniosła 0,78 mln SAR, w porównaniu do 537,05 mln SAR na początku ubiegłego roku.

National Petrochemical Industries z kolei miała bardzo niską sprzedaż ze względu na zatrzymanie produkcji z powodu pożaru, który doprowadził do ogromnych strat brutto, wydatków ogólnych i administracyjnych.

Strata netto National Petrochemical Industries za III kwartał 2019 roku wzrosła do 108,44 mln SAR, w porównaniu do 121,14 mln SAR zysku w 2018 roku.

Spekulacje na akcjach dużych firm przemysłowych to świetna szansa na podwojenie zysków, ale powinieneś być na bieżąco z wydarzeniami wewnątrz organizacji i nie zapominać o ryzyku. Dowiedz się więcej o życiu globalnych korporacji w Dowmarkets, aby móc wykorzystać zdobytą wiedzę do opracowania własnej strategii handlowej.

Błąd
Wiadomość: