Akcje International Business Machines – kurs I wykresy

IBM została założona w 1911 roku. Pierwotnie miała nazwę Computing Tabicing Recording (CTR). Trzynaście lat później nazwa została zmieniona na International Business Machine (IBM). Główną działalnością firmy była produkcja sprzętu elektrycznego. Następnie korporacja zaczęła produkować maszyny do tabelowania używane do przetwarzania dużych ilości danych. Obecnie papiery wartościowe IBM są uważane za jedne z najbardziej płynnych. Akcje tej spółki są bardzo poszukiwane przez traderów i inwestorów na całym świecie.

Informacja podstawowa

IBM jest jednym ze światowych gigantów na rynku technologii komputerowych. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania, produkcją mikroprocesorów i innej elektroniki. Firma produkuje serwery, stacje robocze, systemy przechowywania danych i inny sprzęt komputerowy. IBM opracowuje także systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe i aplikacje do zarządzania bazami danych. Firma zyskała ogromną popularność dzięki wprowadzeniu różnych innowacyjnych technologii.

Papiery udziałowe IBM są przedmiotem obrotu na giełdzie NYSE od 1915 roku. Akcje IBM są uwzględnione przy obliczaniu różnych indeksów giełdowych. To dodatkowo zwiększa ich popularność na giełdzie. Korporacja obejmuje kilka spółek zależnych działających w kilku krajach.

Jednostki biznesowe IBM zajmują się specjalistyczną działalnością. Należą do nich następujące struktury:

 

  • Systemy Tivoli. Tworzy oprogramowanie, które pozwala dodawać nowe opcje do starej infrastruktury IT.
  • IBM Internet Security Systems. Zajmuje się tworzeniem systemów bezpieczeństwa.
  • Rational Software. Opracowuje systemy do testowania nowego oprogramowania.
  • SoftLayer. Tworzy i obsługuje usługi w chmurze.
  • IBM Research. Zaangażowany w systemy przechowywania i przetwarzania danych.
  • IBM Global Services. Świadczy usługi doradcze.

 

Informacje o spółkach zależnych firmy mogą być przydatne. W ten sposób łatwiej jest dowiedzieć się, ile przychodów daje określony kierunek działalności koncernu. Informacje te pozwolą na dokładniejszą i rzetelniejszą analizę perspektyw akcji spółki.

Papiery wartościowe IBM odnoszą się do „blue chips”. Firma jest znana na całym świecie. To jej inżynierowie stworzyli nowoczesny standard komputerowy, który otrzymał nazwę IBM PC. Akcje spółki są popularne zarówno wśród inwestorów, jak i traderów. Jest to niezawodny i dobrze chroniony instrument finansowy, który charakteryzuje się wysoką rentownością i niezawodnością.

Prowadząc handel akcjami tej spółki możesz osiągnąć dobre zyski. Zalecamy ścisłe monitorowanie publikacji sprawozdań finansowych korporacji. Po opublikowaniu tych danych możliwe są gwałtowne skoki wartości akcji. Ponadto analiza danych określonych w raporcie pozwoli nam wyciągnąć wnioski na temat przyszłych perspektyw firmy.

Aby skutecznie handlować akcjami IBM, należy ściśle przestrzegać zasad zarządzania pieniędzmi. Nie ryzykuj kwoty przekraczającej 10% depozytu. Używaj zleceń oczekujących. Zlecenie Take Profit pozwoli ustalić zyski w odpowiednim momencie, a zlecenie stop loss – uniknąć poważnych strat. Nie zapominaj również o analizie technicznej. Za jej pomocą będziesz w stanie określić optymalne punkty do otwierania i zamykania transakcji.

Błąd
Wiadomość: