Akcje Visa – kurs I wykresy

Korporacja Visa jest twórcą systemu płatności bankowych o tej samej nazwie, działającego w wielu krajach świata. Akcje spółki zaliczane są do kategorii „blue chip”. Są uwzględnione przy obliczaniu kilku indeksów giełdowych. Handlując tym aktywem finansowym, możesz zarabiać dobre pieniądze. Akcje Visa są wykorzystywane w handlu zarówno przez początkujących, jak i profesjonalistów.

Cechy podstawowe

Papiery wartościowe Visa mają wysoki poziom płynności. Ten instrument finansowy charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością. Średnio wskaźnik zmienia się o 2-3% w ciągu dnia. Czasami notowania giełdowe zmieniają się o 4-6%. Średni dzienny wolumen obrotu sięga 8 mln USD.

Kapitalizacja Visa wynosi 300 mld USD. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Korporacja systematycznie wypłaca dywidendy akcjonariuszom. Ich wielkość waha się od 0,6% do 0,8%. Pod względem pieniężnym wolumen wypłat stale rośnie. Nabycie tych papierów wartościowych w celu otrzymania dywidend nie może być nazwane inwestycją nadmiernie dochodową. Jednocześnie obrót tym aktywem może przynieść znacznie większe zyski.

Spółka jest znana na całym świecie. Jej działalność polega na pośrednictwie między bankami wydającymi karty Visa. Większość zysków korporacji pochodzi z prowizji pobieranych za obsługę sieci.

Spółka została założona w 1958 roku. W tym czasie Bank of America wydał pierwszą kartę bankową o nazwie BankAmericard. Popularność systemu płatności stale rosła. W celu jej obsługi założono osobną firmę, która otrzymała nazwę – BankAmericard Service Corporation. Była zaangażowana w obsługę kart i sprzedawała licencje zezwalające na jej wykorzystanie innym organizacjom finansowym.

Kupując licencję, instytucje bankowe stawały się częścią stowarzyszenia wydawców kart. Nazwa Visa pojawiła się dopiero w 1976 roku. Zmiana nazwy systemu płatności była konieczna do promowania usług firmy w innych krajach. Wojna we Wietnamie mocno uderzyła w reputację USA. Dlatego nazwa systemu płatności została zmieniona na taką, która by nie miała związku z Ameryką.

Stowarzyszenie Banków Emitentów zostało połączone w jedną spółkę w 2007 roku. Następnie powstała nowa firma – Visa Inc. Jej główna siedziba znajduje się w Ameryce. Spółka zależna, Visa Europe, działa w Europie.

System płatności działa prawie we wszystkich krajach świata. Karty Visa wydawane są w dwustu krajach. Prowadzi to do tego, że na notowania giełdowe firmy wpływa wiele czynników. Ogromne znaczenie dla rentowności firmy ma popularność płatności internetowych. One znacząco przyspieszyły rozwój systemu Visa. Ekspansja grupy docelowej znacznie zwiększyła zyski.

Głównymi konkurentami firmy są MasterCard i China UnionPay. Chiński system płatności obecnie aktywnie się rozwija. Polityka konkurencji znacząco wpływa na udział w rynku. Jeżeli udział Visa spadnie, wpłynie to negatywnie na wartość aktywów spółki.

Aby skutecznie handlować akcjami tej korporacji, powinieneś umieć poprawnie przeprowadzić analizę techniczną i fundamentalną. Każda z tych metod jest ważna. Sprawozdania finansowe spółki pozwolą ocenić jej perspektywy w najbliższej przyszłości. Analiza techniczna umożliwia określenie optymalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku. Nie zapominaj także o zasadach zarządzania pieniędzmi. Nie zaleca się ryzykować w jednej transakcji kwotą przekraczającą 10% depozytu.

Błąd
Wiadomość: